Ritmusaink

 Nagyon pontos ritmusban élünk. Ez a ritmus biztonságérzetet ad a gyermekeknek, az ismétlődéseknek szorongásoldó hatása van. A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos ritmikus játékok visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban.

 A nap ritmusa
  A napirend összeállításánál arra törekszünk, hogy minden nap maradjon azonos felépítésű, de a tartalma a heti ritmusokban változatosan visszatérjen, és természetesen legyen helye a kivételes alkalmaknak. Például a születésnapok megünneplésének.
 • érkezés az óvodába 8.20-ig – fontos a pontosság, hogy a gyerekeknek legyen idejük kijátszani magukat,
 • szabad játék – kiemelt fontosságot élvez a Waldorf óvodai életben. A szabad játékot az óvónõ nem irányítja, nem avatkozik bele, de ez idõ alatt ő sem ül tétlen, a gyerekek közelében tevékenykedik. Háztartási és kézmûves munkát végez, játékokat, eszközöket javítgat, készülõdik a következõ ünnepre vagy elõkészíti a tízórait. Ezekbe a tevékenységekbe e gyerekek bármikor bekapcsolódhatnak, így mindig van, aki örömmel segít. Természetesen egyidejűleg kifelé, a gyerekekre is figyel az óvónõ, megpróbálja megelõzni a konfliktushelyzeteket, de megfelelõ figyelem mellett a gúzsba kötõ tilalmak és parancsok elkerülhetõk.
 • rendrakás
 • reggeli kör – verses, mondókás, dalos ritmikus játék, amely szintén az utánzásra épül, és amelyet az óvónő úgy állít össze, hogy benne váltakozva jelen legyenek a gyengébb és az erőteljesebb, illetve a nagy- és a finommozgások, a vidám és komolyabb hangulatok. Egy-egy reggeli körjáték legalább két hétig naponta ismétlődik.
 • kézmosás
 • tízórai – körben elhelyezett, szépen megterített asztalnál, a gyerekek és az óvónők körben étkeznek.
 • játék az udvaron – 
 • mese – minden nap ugyanabban az időpontban, ugyanazon a helyen van. A Waldorf óvodában a mesék az aktuális ünnepekhez, évszakhoz kapcsolódnak. Egy mesét általában két hétig mesél az óvónő. A mese belső képként jelenik meg a gyermekben, Így az ismétlés nem teszi unalmassá, hanem elég időt hagy a mese összes képének a befogadására.
 • ebéd
 • alvás, csendes pihenő 
 • uzsonna
A hét ritmusa
  A hét azonos napjain azonos tevékenységet folytatunk.
 • hétfő – gyapjúkép-készítés,
 • kedd – akvarell-festés
 • szerda – euritmia,
 • csütörtök – cipósütés, mint formálási tevékenység,
 • péntek – viaszgyurmázás és kirándulás a közeli erdőben

Rajzolni tematikus kötöttség nélkül mindennap lehet. A foglalkozások a szabad játék ideje alatt történnek. Az előkészületeknél az óvónő igyekszik olyan hangulatot teremteni, hogy a gyerekeknek kedvük legyen bekapcsolódni. Nem fontos mindenkinek egyszerre „kedvet kapni”. Idő és lehetőség van arra, hogy akár egymást felváltva vegyenek részt a tevékenységekben.

Éves ritmus
Állandó ismétlődések. A Waldorf óvoda tudatosan él a ritmikus ismétlés én-erősítő, és szorongásoldó hatásával.

A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos ritmikus játékok visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban. Állandó ismétlődéssel térnek vissza az évkör ünnepei, a természet évszakonkénti változásai és az ezzel összefüggő emberi munkák. Az óvodai napot átszövi a napszakokhoz, évszakokhoz, ünnepekhez igazodó természetes munkálkodás.

Az ünnepek megformálását bizonyos tradíciók segítik, melyek részben ősi, népi hagyományokhoz, keresztény szokásokhoz kapcsolódnak. Ezek a jelképek átélhetők a gyermek számára, így jelenik meg az ünnep tartalma.