Aktuális – Óvodai jelentkezés, felvétel

… Amikor egy családban óvodáskorú lesz a gyermek, az addig kissé zárt otthon kitárja kapuit. Új emberekkel találkozhat – gyermekei kapcsolatai révén – a felnőtt is. Barátságok, kölcsönösen egymást segítő ismeretségek szövődhetnek. Így az óvoda tágabb értelemben, a családok szintjén a pedagógiai célkitűzéseken túlmutató szociális impulzust hordoz. Egy eleven felnőtt közösség, melynek erőiből meríthetnek a gyermekek is.

A Waldorf-intézményekbe való felvételkor alapvető kérdés, hogy a szülők ismerik, elfogadják és elvárják-e a Waldorf-pedagógiát és ismerik-e az intézmény működését legalább annyira, hogy világos képük legyen arról, milyen környezetbe hozzák gyermekeiket. Ehhez nyújtanak segítséget a honlapunkon elérhető információk, kiadványok. A felvételi is ezt szolgálja, illetve arról tájékozódnak az óvónők, milyen is az a gyermek, az a család, akik be szeretnének iratkozni. A felvételizni szándékozó családok jelentkezési lapot kapnak, és segítő kérdéssort egy részletes gyermekleírás elkészítéséhez. Ezek benyújtása után a családdal egyeztetett időpontban családlátogatást teszünk, melyen az ismerkedés folytatása ként beszélgetünk az óvodáról, a családról, s az óvónők válaszolnak az esetleges kérdésekre, illetve találkozhatnak a gyermekkel a saját otthonában, mint a gyermek elsődleges környezetében.

A felvételi döntésnél az óvodapedagógusok a csoportra vonatkozó szempontok alapján döntenek a gyerekek felvételéről, melyet emailben küldenek meg a családoknak. A felvételt követi a beiratkozás, melyre vonatkozó információkat a felvételi értesítő részletesen tartalmaz.

A beszoktatás alapelvei:

  • fokozatosság
  • egyéni tempó (benne maradva egy optimális idő intervallumban)
  • állandó ismétlődések, történések, szokások

A szokások elfogadása és betartása a beszokás része, mely az utánzás által “magától” kialakul a gyermekekben pár hét leforgása alatt. Mindezek számukra a biztonságot adják, melyben valóban felszabadulhatnak, és ezáltal az óvodai közösség részévé válnak.

óvodai tájékoztató füzet 2022